Støtte til familier med problemer

Støtte til familier med problemer

Det er ikke alltid så lett å stifte familie, og noen ganger kommer man ut for uforutsette problemer som det kan være vanskelig å komme seg ut av uten litt ekstra hjelp. Er man virkelig heldig har man et solid støtteapparat i familie og venner, men det er det ikke alle som har, og da kan det være greit å ha et annet sted å søke hjelp.

Couple arguing behind their children in the kitchen

I Norge er det NAV som står for hoveddelen av hjelp og støtte til familier som trenger det. Den første hjelpen man får når barna er født, er gjennom barnetrygd og eventuell kontantstøtte. Disse ordningene er begge fordelt gjennom NAV, og det er lurt å ta kontakt med en saksbehandler dersom du er usikker på om du får det du har krav på gjennom denne ordningen.

Utover denne barnetrygden finnes det også særrettigheter knyttet til for eksempel sykdom og dødsfall. Det finnes en grunnstønad som er til for å hjelpe familien med å dekke kostnader som har oppstått i forbindelse med sykdom eller skade. Dette kan også gjelde medfødte problemer, og man får enten delvis eller full støtte til disse utgiftene. En hjelpestønad er tilgjengelig dersom man har et ekstra behov for pleie eller tilsyn grunnet sykdom eller skade. I forbindelse med sykdom i familien finnes det også muligheten for å få utbetalt omsorgspenger eller pleiepenger når man taper arbeidsinntekt som følge av et sykt familiemedlem.

Dersom familien møter på problemer som følge av at mor eller far er blitt arbeidsledige kan man ha rett på dagpenger. Å få dagpenger betyr at man får deler av sin tapte arbeidsinntekt dekket via NAV. Man har kun rett på dagpenger etter at man har registrert seg som arbeidssøker hos NAV.

Dersom et medlem av familien sliter med psykiske helseproblemer finnes det hjelp hos Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Dette er en rådgivningstjeneste over telefon som er åpen for alle. Her kan man ringe for å få tips og råd, men også dersom man bare trenger å snakke med noen.

Ofte er NAV et godt sted å starte dersom man sliter. Dersom NAV ikke kan hjelpe direkte vet de ofte hvor man kan gå for å finne rett hjelp.

Leave a Reply