Det første barnet

Det første barnet er ofte et stort vendepunkt i ekteskapet eller samboerskapet. Mange er godt forberedt, men det er alltid mye man ikke kan forberede seg på. Selv om andre forteller om stor lykke og glade dager, er det ikke alltid ting blir som man har sett for seg. Småbarn er krevende, og det kan komme noen utfordringer.


Våkenetter og bleieskift


Slett ikke alle er
nok forberedt på alt arbeidet som følger med. Søvnmangel kan gjøre enhver trøtt og irritert, og det kan igjen føre til at man sier ting uten å tenke seg om. Småkrangler om hvem som skal opp, hvem som skal mate og skifte bleier, kan utarte seg til å bli storkonflikter. Med nervene i høyspenn, er det lett å slenge ut sårende kommentarer til partneren. Dette er ikke noe man kan forberede seg på, og alle barn er forskjellige. Noen sover godt gjennom nattens, mens andre barn våkner hele tiden. Blir det for mye, gjelder det å søke hjelp, enten hos familie eller venner, slik at foreldrene kan sove ut noen ganger.


Rollemønstre


Noen faller tilbake til tradisjonelle kjønnsroller når barnet kommer. Men ikke glem at barnet trenger både mamma og
pappa fra starten. Pappapermisjonen har hjulet litt på dette, men ofte er det mor som enten tar eller får mest ansvar for barnet, selv om foreldrene har avtalt å dele på ansvaret. Noen mødre vil ikke dele ansvaret med far, fordi de er oppslukt av barnet. Andre fedre blir så trøtte av våkenettene, at de ikke klarer å hjelpe til. Kanskje er ikke familielivet så lykkelig som man så for seg. For det er jo bare de glade dagene som havner på fotolerret på veggen. De vanskelige dagene er det ingen som tar bilder av.


Ikke glem hverandre


busy momDet blir ofte til at foreldrene glemmer å snakke sammen, for som regel er det samtaler som kan læse opp i problemene. Snakk med hverandre om små uenigheter. Da kan dere unngå at småkrangler utvikler seg. Og snakk med helsesøster eller familien dersom dere trenger hjelp. Det er ingen skam å be om hjelp i småbarnsperioden.

Leave a Reply