Barnevernet

Barnevernet

Barnevernet i Norge er underlagt Barneombudet, og deres primære oppgaver er å sikre oppvekstsvilkårene for barn og unge. Hjemmelsgrunnlaget for barnevernets arbeid ligger i barnevernloven. Barnevernet jobber på flere ulike nivåer, og de aller fleste hjelpetiltakene som settes inn i familien gjøres på frivillig basis. I spesielt alvorlige tilfeller hvor man er bekymret for barnets velferd kan barnevernet bli tilkjent barnets omsorg vet en rettslig avgjørelse.

Barnevernet jobber på kommunebasis, og alle kommuner er pålagt å tilby en barnevernstjeneste. Det kommunale barnevernet tar imot bekymringsmeldinger fra publikum og gjør undersøkelser rundt disse. Dersom barnevernet finner det nødvendig vil det vedtas å settes inn frivillige hjelpetiltak eller, i mer alvorlige tilfeller, akuttvedtak. Etter at barnevernet har tatt kontakt med en familie har de også ansvaret for å følge opp barna og resten av familien videre. I alvorlige saker er det det kommunale barnevernet som forbereder saker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Unhappy Child Sitting On Floor In Corner Crying To Herself At Home

Noen tenker nok på barnevernet som en noe aggressiv og kanskje invaderende enhet, men det skal først og fremst være en hjelpetjeneste for familien. I alle tilfeller et det barnets hensyn som skal komme først, og det er dette som skal legges til rette for alle valg og tiltak gjort av barnevernet.

Barnevernet jobber også mye med å informere og forklare for både barn og foreldre hva det er som skjer og kommer til å skje i deres sak. På denne måten kan familien forstå hvordan barnevernet kan hjelpe, og at det ikke trenger å bety en negativ endring for familien. Håpet er at arbeidet barnevernet gjør skal kunne hjelpe både barn og foreldre på veien til et bedre familieliv.

Dersom man er usikker på hvordan barnevernet arbeider og hva som skjer i konkrete saker er det best a kontakte det kommunale barnevernet direkte. Ettersom barnevernet har både opplysningsplikt og veiledningsplikt overfor foreldre bør man ikke være nervøs for å be om støtte eller forklaring fra barnevernet.

Noen har mye negativt å si om barnevernet, og en slik enhet kan aldri bli perfekt, men når det kommer til stykket jobber barnevernet for barnets beste til tross for at man ikke alltid klarer å se det selv.

Leave a Reply