Hvordan dårlig økonomi kan skape familieproblemer

Hvordan dårlig økonomi kan skape familieproblemer

Det finnes mange grunner til hvorfor familieproblemer oppstår, men det er ikke til å stikke under en stol at dårlig økonomi kan være svært tyngende for familiedynamikken. Dårlig økonomi rammer sa mange av oss på et eller annet tidspunkt i livet, og man kan raskt finne seg i en vanskelig situasjon grunnet uforutsette utfordringer. Det er nok lett for foreldre å tenke at økonomiske problemer ikke trenger å påvirke barna, men når alt kommer til alt er barn så utrolig mye mer observante enn vi vanligvis gir dem kreditt for. Hvis mor og far plutselig virker mer stresset, krangler mer eller har kortere lunte så er det jo ikke så rart at barna skjønner at noe er i veien.

Financial problems in family of three.

Problemer rundt dårlig økonomi handler ikke bare om at man ikke lengre har råd til å kjøpe alt man er vant til, men det handler vel så mye om stresset det fører med seg. Man føler gjerne at man ikke klarer å leve opp til ansvaret man har tatt på seg, man bekymrer seg for om familien og barna har alt de trenger og prøver stadig å finne løsninger. Og det er ikke enkelt å slite økonomisk. En alternativ løsning er å undersøke om man enten kan tjene litt ekstra penger ved siden av sin vanlige, jobb eller om man har noe av verdi som kan selges. En god løsning for noen kan være å selge gull, da mange har gull liggende, i form av både smykker og andre verdisaker, som aldri blir brukt, men som fortsatt har en relativt høy verdi.

Heldigvis finnes det også offentlig hjelp å få, og det finnes i tillegg ting man selv kan gjøre for å bedre situasjonen. Først og fremst bor man undersøke med NAV om man har krav på ulike former for støtte. Når dette er gjort kan man begynne å kikke på hva man selv kan gjøre for å bedre familieøkonomien. Kanskje har man muligheten til å bytte ut dyre uvaner som røyk eller snus med noe sunnere og billigere. Kanskje kan man prøve å sette opp smarte ukeplaner for måltider slik at man kan handle inn mat så billig som mulig, gjerne på tilbud der hvor de finnes.

Leave a Reply